סמנכ”ל התפעול של ווייז מספק השראה לחברה הבדואית ראו כתבה בגלובס